Porteføljeselskaper

Erase AS (50%)

Erase Betongsaging AS (34%)

Strand Fasade AS (100%)
(tidligere Byggmester Strand AS)

Strand Stål AS (50 %)

Strand Vindu AS (100%)

Strand Støyskjerming AS (100%)

Strand Håndverk AS (50%)

Strand Byggpartner AS (50%)

Kerlefsens Bygg AS (34%)

Great Mur AS (34%)

Great Bygg AS (20%)

 

Kontakt

(+47) 33 45 05 00

post@strandgroup.no

adresse

Breiliveien 5,
3217 Sandefjord

Vite mer?