Om Strand Group

Strand Group AS investerer i-
og utvikler gründerselskaper

Strand Group As investerer i og utvikler grunderselskaper innen bygg, industri, eiendom og IT. Konsernet ledes av Tore Strand, seriegrunder som primært har bygget opp selskaper innen informasjonteknologi og byggenæringen.

Samlet omsetning for Strand Group AS var i 2023
211 millioner med 34 millioner i driftsresultat.

Vi er et økonomisk solid konsern med sunne vekstambisjoner. Fellesnevneren for våre selskaper er at de består av folk som vil noe mer. Vi er til sammen over 70 ansatte, og vi er alltid på jakt etter de beste folkene.

Strand Group AS har en klar strategi knyttet til kulturbygging, effektivisering, skalering og vekst.
For oss er drivkraften like viktig som forretningsideen.

Har du en grunderbedrift du tror kan passe inn hos Strand Group AS eller hvor det vil være synergier ved et samarbeid?

 

Konsernet er bygget på en tydelig strategi og klare verdier:

Tydelige mål

Strand Group investerer i selskaper som lar seg skalere.
Våre selskaper skal alltid ha et mål om å vokse.

Kultur

Strand Group er bygget opp med en prestasjonskultur hvor mange av verdiene er hentet fra idretten, prosessene implementeres i samtlige av konsernets selskaper.

Sterkt fokus

Strand Group investerer i ideene til mennesker som vil noe mer, og vi er tydelige hvilke selskaper som passer i vår portefølje.

Hardt arbeid

Vi har ikke tro på snarveier. For oss er det hardt arbeid og utholdenhet som gjelder.

Aktivt eierskap

Strand Group er medspilleren som drar i riktig retning. Vi tilbyr kompetanse, nettverk, kapital og stamina. Vi står løpet ut sammen med dere, slik at dere når målet.

Nøkkeltall

(Akkumulerte ikke konsoliderte tall)

Konsernet har hatt en god resultatutvikling og har i dag en solid finansiell plattform som gjør oss godt rustet for videre vekst og verdiskapning.

NOK2023202220212020
INNTEKTER211.807.000212.486.000133.951.00086.044.000
EBITDA36.602.00030.952.00020.918.00016.762.000
DRIFTSRESULTAT34.015.00028.627.00019.295.00015.473.000
RESULTAT FØR SKATT33.193.00027.945.00018.798.00015.002.000

Vi er alltid på jakt etter gode folk!
Sjekk ut våre ledige stillinger: