Verdiskapende samspill

– Et entreprenørselskap i vekst
som investerer i fremtidens bedrifter

Vi investerer i
– og bygger opp selskaper vi tror på

Strand Group skaper verdier gjennom aktivt ansvarlig eierskap hvor vi tilfører våre bedrifter kompetanse, erfaring og kapital.

Strand Group er direkte eller indirekte den største eieren i en rekke selskaper innen Bygg industri eiendom og IT. Samlet ikke konsolidert omsetning i 2023 er over 211 millioner med 70 ansatte og 34 millioner i driftsresultat.

Nøkkeltall

(Akkumulerte ikke konsoliderte tall)

Konsernet har hatt en god resultatutvikling og har i dag en solid finansiell plattform som gjør oss godt rustet for videre vekst og verdiskapning.

NOK2023202220212020
INNTEKTER211.807.000212.486.000133.951.00086.044.000
EBITDA36.602.00030.952.00020.918.00016.762.000
DRIFTSRESULTAT34.015.00028.627.00019.295.00015.473.000
RESULTAT FØR SKATT33.193.00027.945.00018.798.00015.002.000

Grunder – startup

BYGG

INDUSTRI

EIENDOM

IT