Verdiskapende samspill

– Et entreprenørselskap i vekst
som investerer i fremtidens bedrifter

Vi investerer i
– og bygger opp selskaper vi tror på

Strand Group skaper verdier gjennom aktivt ansvarlig eierskap hvor vi tilfører våre bedrifter kompetanse, erfaring og kapital.

Strand Group er direkte eller indirekte den største eieren i en rekke selskaper innen Bygg, industri, eiendom og IT. Samlet omsetning i 2022 er over 212 millioner med 70 ansatte og 28 millioner i driftsresultat.

Nøkkeltall

2022

Inntekter

212.486.000

EBITDA

30.952.000

Driftsresultat

28.627.000

2021

Inntekter

133.951.000

EBITDA

20.918.000

Driftsresultat

19.295.000

2020

Inntekter

86.044.000

EBITDA

16.762.000

Driftsresultat

15.473.000

Grunder – startup

BYGG

INDUSTRI

EIENDOM

IT